Home Suriname CBVS Best kept IT secret Rainforest Suriname VaKaNtIeLanNd

De officiële Nederlandse verklaring aangaande Boeroes

Wie waren en zijn de boeroes? De Surinaamse naam 'boeroes' is afgeleid van het Nederlandse woord 'boeren'. Tegen het einde van de slavernijperiode werd migratie van arme boeren van Nederland naar Suriname gezien als één van de mogelijkheden om de kolonie van ondergang te redden wanneer de emancipatie van de slaven éénmaal een feit zou zijn. Blanke kolonisten zouden met de vestiging van kleinschalige landbouwbedrijven (dus geen plantages) de eenzijdige economische structuur van het land kunnen verbeteren en de migratie van arme boeren zou een middenklasse van hardwerkende mensen creëren. Als uitvloeisel van dit beleid arriveerden in de jaren 1845-1853 bijna 400 Nederlandse immigranten in Suriname. In deze tijd werden in het kolonisatiegebied nog eens 68 kinderen geboren. Hoewel velen van de kolonisten tijdens de eerste jaren in Suriname bezweken aan ziekten en ontberingen, wist de groep zich uiteindelijk toch te handhaven. Binnen de Surinaamse samenleving zijn de kolonisten en hun nazaten altijd een duidelijk herkenbare groep gebleven, hoewel nakomelingen zich, vooral in de twintigste eeuw, wel hebben vermengd met leden van andere (ook 'gekleurde') bevolkingsgroepen

 

 Historische aspecten volgens het Nederlands archief

 Boeroes (nwe spelling Burus)

 

Mijn uitleg aangaande Buru's

In eigen bewoordingen stel ik dat de buru's door de nederlandse regering misbruikt zijn, bet zoals de andere bevolkingsgroepen misbruikt zijn. Wij zijn, nog vóór de afschaffing van de slavernij "aangevoerd" teneinde de werkaamheden die tot dantoe op plantages door slaven werden verricht, uit te voeren. De beloften die de Nederlandse machthebbers, zowel in Nederland als toen in Suriname, gedaan hebben jegens de Buru's zijn ze nooit nagekomen. De helft is vanwege het ontbreken van schoon drinkwater al omgekomen in het eerste zes maanden na aankomst. Vandaar dat sommige Buru's het niet op hebben met Nederland. Natuurlijk zal dit nooit uitmonden in geweld of haat jegens Nederlanders want daar schiet niemand mee op. Wel is de Nederlandse regering verplicht haar historisch laakbaar beleid, op vele gebieden, te erkennen.

Erick Rijsdijk ©2008