Home Geschiedenis Koloniaal verleden Mijn mening Bedrijven Koers SRD Het weer Kaart Volkslied Vakantie

In de Ware Tijd van 22 februari 2005 stond dat de slavernij-compensatiegelden een stap dichterbij was gekomen door een rekenmodel van de econoom Armand Zunder. Hij zette zijn conclusies uit zijn nog lopende proefschrift over dit onderwerp uiteen in Tori Osso. Zunder zal promoveren aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Het proefschrift behandelt de economische historie van de slavenhandel, de ‘plantocratie’ Suriname en de transatlantische handel vanuit Suriname. Zunder’s proefschrift spitst zich toe op de vraag op grond van welk argument compensatiegelden kunnen worden opgeëist voor de slavenhandel van inheemsen en tot slaaf gemaakte Afrikanen in de periode van 1671 tot 1863 en de dwangarbeid door Javanen en Hindoestanen in de periode daarna. Aan de hand van het zogenoemde Zunder-rekenmodel kan volgens Zunder onomstotelijk worden aangetoond dat in totaal 202 miljard euro aan kapitaal is verscheept vanuit de ‘plantocratie’ Suriname. Dit door de handelingen van slavenhandelaars, plantage-eigenaars en zogenaamde koopliedenbankiers (degenen die producten uit het wingewest Suriname verkochten in Europa). Tot 1 juli 2004 is in totaal zelfs 238 miljard euro vanuit Suriname verscheept.

Belangrijke bevindingen uit Zunder’s studie zijn dat ‘de kolonie Suriname in de plantocratie een win(st)gewest is geweest en niet zoals altijd aan ons verteld is, een verlieslatende kolonie". Verder hebben niet de plantage-eigenaars de grootste winsten gemaakt, zoals altijd is verondersteld. Zunder noemt ze met een gemiddelde omzet van slechts 29 procent zelfs de loosers van de ‘plantocratie’. Volgens Zunder’s bevindingen was destijds juist de particuliere sector dominant en waren de koopliedenbankiers verantwoordelijk voor 59 procent van de totale omzet van 202 miljard euro. Een andere belangrijke conclusie is dat de kolonisatoren doelbewust geen (her-)investeringen hebben gedaan. Zunder: "‘Not aid, but trade’ was het devies." Tenslotte geeft de econoom aan dat er tot op de dag van vandaag sprake is geweest van protectie door Nederland.

Erick Rijsdijk © 2008