Home Geschiedenis Koloniaal verleden Mijn mening Bedrijven Koers SRD Het weer Kaart Volkslied Vakantie

Mijn menig:

Europeanen, en in relatie tot Suriname de Nederlanders voorop, hebben een bepaalde, gekweekte, kijk op de geschiedenis. Het is dan ook niet makkelijk om mensen te vinden die open over de geschiedenis buiten Europa, veroorzaakt door Europa, onpartijdig en oprecht kunnen discussieren, het gaat altijd vanuit de gekweekte overtuiging. Nou geldt dat bij veel mensen, vooral van onderontwikkeld niveau, maar van mensen die veronderstelt worden enige ontwikkeling te hebben genoten, verwacht je wel wat anders. In relatie tot mijn overtuiging dat Nederland of Nederlanders Suriname uitgebuit hebben, vallen met name Nederlanders terug op veronderstellingen. Zeer weinigen kunnen bogen op acurate kennis ter zake. Er wordt in de geschiedschrijving van Nederland met geen woord gerept over het misbruik in Suriname van mensen, Surinaamse inheemsen (door Columbus ooit verondersteld en door de rest van de wereld daarna volhardend fout genoemd; Indianen), Afrikanen, Indiërs, Chinezen en Javanen en zelfs Nederlanders. Nederland opereerde uit oogpunt van winstbejag, zonder respect voor mens en natuur. Forbes stelt in een verklaring dat de inlijving van Suriname de grootste blunder was van Nederland. ‘Another short-sighted deal’ noemt Forbes de ruil in zijn analyse over ‘The Biggest Business Blunders Ever’. Suriname werd drie eeuwen nadat het bij Nederland ingelijfd was, onafhankelijk en is nu volgens de Wereldbank, gezien zijn bodemschatten, het zeventiende rijkste land op aarde. Ik durf te stelen dat als de Nederlanders New York hadden behouden er ook niks van zou zijn terrecht gekomen. Nederland en/of Nederlanders stellen vaak, zonder daar gedegen kennis van te dragen dat Suriname voor hen geen wingewest geweest is. Je kan natuurlijk alles ontkennen maar realistisch is dat bepaald niet. Op scholen wordt niets onderwezen over de kwalijke rol van Nederland in mensenhandel en misbruik van slaven, noch over het onderdrukken en plunderen van Suriname. Ze zullen zich inmiddels wel achter de oren krabben vanwege naast bauxiet gebleken goud reserves om maar te zwijgen over de waterbronnen en watervoorraden en verwachte olievoorraden die wij bezitten. Door de verdeel en heers politiek hebben wij, volk van Suriname, een eigenwaarde probleem toebedeeld gekregen waar wij heden ten dage nog steeds mee worstelen. Leidinggevenden denken dat je met list bedrog en tirrannie je doel kunt bereiken. Uitvoerenden tonen geen initiatief omdat dit niet geappricieerd wordt door leidinggevenden. De rol van de politiek moet daarbij niet onderschat worden, iets wat niet uniek is voor Suirname. Een verlammend dillemma waar we samen door belemmerd worden, allemaal voortvloeisels uit de koloniale tijd. Hoogste tijd om het koloniale van ons af te schudden. Ik zeg het zelf, ik heb het juk van mij afgegooid, ik geef het goede voorbeeld, wie volgt? (Wel snel a.u.b. de tijd dringt)

Bye the way, op tijd of te vroeg of welke overweging dan ook. We zijn onafhankelijk en zijn in staat om gezamelijk naar grotere hoogten te stijgen. Einde discussie? en nu armen uit de mouwen.