Home Geschiedenis Koloniaal verleden Mijn mening Bedrijven Koers SRD Het weer Kaart Volkslied Vakantie

 

Mi kondre, tru,
mi lobi yu,
yu moi tu na mi 'ai!
A bun fu yu,
mi suku tru, A
ogri musu wai

A pisi doti,
pe mi de,
tru mi mus' lobi hen,
di Gado poti mi dape,
fu tan wan pisi ten

Pe mi tata en mi mama,
en mi famili de,
Krin lobi nooiti mu keba,
fu tan mi na den sei

Mi begi Gado, fu hen han
' Mus' hori kibri wi,
en fu wi kondre mus'
kan njan a bun,
di Hen 'e gi

Fu rust en vrede musu tan
na kondre alape
na mindri fu mi kondreman
En suma na mi sei

A reti bribi muso gro
fu gi wi tranga dan
te wi verhuizi,
fu wi go na kondre Kanaan

Yu sabi, pe da kondre de?
En san de luku yu?
A de na hemel jandasei,
En moro moi fu tru.

Mijn waarlijk land, ik hou van jou, je bent ook mooi in mijn ogen! De goedheid van jou ik zoek de waarheid, het kwaad moet vergaan. Het stukje land, waar ik ben, ik moet echt ervan houden, daar God mij daar heeft neergezet om er een tijd te blijven. Waar mijn vader en mijn moeder, en mijn familie zijn, Schone liefde moet nooit voorbijgaan, Laat mij aan hun zijde blijven Ik bid God, dat hij ons zal blijven bewaren in zijn handen, en dat ons land altijd te eten zal hebben van het goeds, dat Hij ons geeft. Dat rust en vrede moeten blijven overal in het land en tussen onze landgenoten En iedereen, die aan mijn zijde staat. Het geloof moet groeien om ons kracht te geven, tot wij verhuizen, daar wij gaan naar het land Kanaan Weet jij waar dat land is? En wat jou in de gaten houdt? Het is daarboven in de hemel En eerlijk waar veel mooier

My true country, I love you, you are beautiful in my eyes too! Your goodness I am searching the truth, the bad should dissapear. The piece of land, where I am, I really must love it, since God put me there to stay there for a while. where my father and my mother and my family are Pure love must never end, Let me stay by their side. I pray to God, that he will keep us within his hands, and that our country will always be able to eat from the good things, that He gives us. That calmness and peace will stay everywhere in the country and between our countrymen En everyone, who is on my side. The faith has to grow, to give us strength, until we move, since we are going to the land of Kanaan Do you know where that country is? And what is looking after you? It's upstairs in heaven And honestly much more beautiful

Erick Rijsdijk ©2008